રોજ રાતે મારા શમણા સજાવતી,
જેવી આંખ ખોલુ કે ખોવાય જાય,

કોણ છે,ને ક્યાંથી આવે શું ખબર,
પણ આવી ને મારુ દલડુ ડોલાવતી,

લાગે છે એ કોઈ નમણી નાર,
પણ રમે સંતાકુકડી મારી સાથ,

પકડવા માટે મથુ છુ હું એને,
પણ જાણે એ મૃગજળ જોને,

મને તો લાગે છે એ આત્મા,
પણ શું કામ ફરતી હશે રાતમાં,

હવે યાદ આવ્યુ આ ‘કપિલ’ ને
એ તો મારા પુર્વજન્મની પ્રિયતમાં….

-કપિલ દવે

Advertisements